Κάταγμα στο κάτω μέρος του μηριαίου οστού στο οποίο τοποθετήθηκε χειρουργικά ενδοαρθρική πλάκα ειδικού τύπου.

Fracture of the distal femur which was treated with a special type of intraarticulal plate.